Svensk fotboll startar insamling till förmån för krigsoffer i Ukraina

Publicerad 2022-02-25 15:09
Källa dif.se

Djurgården är en del av en större kampanj där svensk fotboll enas tillsammans i stödet till krigsoffren i Ukraina.


I denna artikel: